Coaching dla Kadry Zarządzającej

(ang. Executive Coaching)

W ramach współpracy z firmami, zapewniam Coaching dla Kadry Zarządzającej. Celem coachingu jest pomoc przedsiębiorcom, właścicielom firm i menedżerom wyższego szczebla w firmach i środowisku korporacyjnym w maksymalizacji ich wyników biznesowych.

Ta strona służy jako wprowadzenie do obszaru Coachingu dla Kadry Zarządzającej (Executive Coaching), którym również się zajmuję. 

PROBLEMY: Jakie są Twoje potrzeby?

 • Jakie są problemy Twojej firmy?
 • Jakie zmiany chcesz wprowadzić ?
 • Jakie usprawnienia chcesz zobaczyć?
 • Jakie zachowania chcesz wzmocnić?
 • Jaką kulturę chciałbyś stworzyć?

ROZWIĄZANIA: Obszary pracy w Coachingu Biznesowym

 • Budowanie zaufania i mocnych stron
 • Rozwijanie konkretnych umiejętności i strategii
 • Rozwiązywanie problemów i pogłębianie kreatywności
 • Praca ze stresem i poczuciem przytłoczenia
 • Wzmocnienie samoświadomości i efektywności
 • Poczucie wewnętrznej harmonii
 • Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • Coaching zespołu

KORZYŚCI: Dlaczego warto korzystać z Coachingu w firmie ?

 • Budujesz kadrę świadomą i odważną w działaniu
 • Wspierasz zmiany zachowań przywódczych
 • Dostarczasz rozwiązania do pracy z trudnymi emocjami
 • Pozwalasz na identyfikację i projektowanie obszarów  rozwoju
 • Wspierasz łatwość podejmowania decyzji
 • Wspierasz utożsamianie się kadry z celami i wartościami firmy
 • Wzmacniasz komunikację pracowników na różnych szczeblach
 • Podnosisz kulturę współpracy, zaangażowania i wydajności zespołu
 • Wpływasz na kulturę firmy i jej biznesowe wyniki (ROI).

Umowa współpracy pomiędzy Coachem a firmą jest uzgodniona w oparciu o potrzeby firmy. Jeśli chcesz omówić ofertę dostosowaną do specyficznych potrzeb Twojej firmy, proszę o kontakt za pośrednictwem niniejszej strony.