Piramida potrzeb Maslowa

  • Maslow wierzył, że nasze zachowania wynikają z potrzeb i że potrzeby te są realizowane w pewnej hierarchii.
  • Realizacja potrzeb wyższego poziomu ma miejsce tylko wtedy, gdy zaspokojone są potrzeby niższego poziomu.
  • Piramida Maslowa przedstawia pełny obraz poziomu wzrostu, wskazując potrzeby człowieka z jednej strony i perspektywę myślenia z drugiej.

Abraham Maslow

„Życie to ciągły proces wyboru między poczuciem bezpieczeństwa (ze strachu i potrzeby obrony) a ryzykiem (ze względu na potrzebę postępu i wzrostu). Dokonaj takiego wyboru, aby rozwijać się kilkanaście razy dziennie.”

Abraham Maslow

Designed by BrainMasteryCoaching.com

Na potrzeby Coachingu Mistrzostwa Umysłu (Brain Mastery Coaching) w hierarchii potrzeb Malowa uwzględniłam perspektywę myślenia, która odpowiada impulsywnemu, zależnemu, niezależnemu i współzależnemu podejściu do życia. Takie podejście początkowo wprowadził Sir John Whitmore w swojej książce „Coaching for Performance”. Oznacza to, że im wyżej jesteś w rozwoju umysłowym, tym bardziej stajesz się niezależny. Kiedy myślisz niezależnie, wymagasz od siebie wyższych standardów i patrzysz na własne kryteria wydajności i zadowolenia z życia.

Najwyższe potrzeby w piramidzie Maslowa, które wynikają zarówno z potrzeby szacunku (szacunek innych i wiara w siebie), jak i zaspokajania „poznania i świadomości”, przedstawiają osobę samozrealizowaną. Kiedy jesteś na tym etapie, nie kierujesz się już potrzebą udowodnienia niczego sobie ani nikomu innemu (niezależny sposób myślenia). Jesteś wolny od zewnętrznych okoliczności zdarzeń. Poszukujesz sensu i celu w swoim życiu.

Na poziomie samorealizacji osiągasz etap współzależnego sposobu myślenia. Na tym poziomie wzrostu jesteś bardzo świadomy i odpowiedzialny za siebie i innych. Patrzysz na swoją pracę, działania i swoje istnienie, definiujesz wartości, które przyczyniają się do sukcesu innych. W niezależnym sposobie myślenia bierzesz pod uwagę wspólny wkład, zespół, rodzinę, firmę lub wartości społeczne. Stajesz się liderem, który  realizuje się i pomaga innym się rozwijać.