Geniusz jest elementem inspiracji  tylko w jednej setnej – reszta to ciężka praca. A więc „geniuszem” jest zwykle wykwalifikowana osoba, która po prostu wykonała pracę domową. 

THOMAS EDISON

Geniusz jest elementem inspiracji  tylko w jednej setnej – reszta to ciężka praca. A więc „geniuszem” jest zwykle wykwalifikowana osoba, która po prostu wykonała pracę domową.

THOMAS EDISON

Jakiej zmiany szukasz?

Kiedy ostatni raz zatrzymałeś się i zastanowiłeś nad tym, czego pragniesz w swoim życiu? Czy myślałeś o swojej karierze, związku lub firmie? Wyobraź sobie, że możesz zmienić swoje życie i może być ono takie o jakim zawsze marzyłeś. Jak by ono wyglądało? Co zrobiłbyś, jeśli mógłbyś zacząć pracę nad zmianą swojego życia już teraz? Jaki byłby twój pierwszy krok?

Którą sferą swojego życia zająłbyś się w pierwszej kolejności? W Brain Mastery Coaching (BMC), rozumianym w języku polskim jako Coaching Mistrzostwa Umysłu możesz skorzystać z Coachingu Indywidualnego (ang. Personal Coaching), dedykowanego klientom indywidualnym, poszukującym nowego kierunku w życiu lub Coachingu skierowanego do Kadry Zarządzającej, (ang. Executive Coaching), którego celem jest pomoc przedsiębiorcom, właścicielom firm i menedżerom wyższego szczebla w firmach / środowisku korporacyjnym.

Coaching Mistrzostwa Umysłu - Jakiego rodzaju coachingu szukasz?

 • Coaching Kariery (zmiana pracy, zmiana kariery).
 • Coaching Zmiany (utrata pracy, przeprowadzka, rozwód / inne problemy w relacjach).
 • Coaching Życiowy (pewność siebie, poczucie własnej wartości, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, autentyczność, sens życia, motywacja wewnętrzna, akceptacja, stres, problemy w relacjach).

Coaching Kariery (ang. Career Coaching)

Jakie masz problemy?

Zmiana pracy * Znalezienie nowej pracy * Zmiana kariery

Jakie są Twoje potrzeby?

 • Chcę przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Pragnę rozwijać się zawodowo
 • Chciałbym zmienić ścieżkę kariery
 • Chciałbym znaleźć rozwiązanie problemów związanych z pracą

Coaching Zmiany (ang. Coaching for Change)

Jakie masz problemy?

Utrata pracy * Zmiana miejsca/kraju zamieszkania * Rozwód / inne problemy w relacjach

Jakie są Twoje potrzeby?

 • Stoję przed wyzwaniami zawodowymi i chcę znaleźć kierunek, który doprowadzi mnie do lepszej przyszłości
 • Stoję przed osobistymi wyzwaniami (rozwód, intymność, związek, warunki życia) i chcę znaleźć spokój i równowagę życiową

Coaching Życiowy (ang. Life Coaching)

Jakie masz problemy?

Pewność siebie * Poczucie własnej wartości * Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym * Autentyczność * Sens życia * Motywacja wewnętrzna, Akceptacja, Opanowanie stresu * Problemy w relacji

Jakie są Twoje potrzeby?

 • Chcę zyskać wewnętrzną siłę, poczucie własnej wartości i zwiększyć pewność siebie
 • Chciałbym zachować równowagę w moim życiu
 • Szukam sensu mojego życia i kierunku, który pozwoliłby mi iść naprzód
 • Szukam wewnętrznej motywacji, aby osiągnąć to na czym mi zależy
 • Chciałbym dokonać zmian w moim życiu
 • Pragnę być autentyczną i szanowaną osobą
 • Chciałbym panować nad moimi emocjami, umysłem i zachowaniem
 • Pragnę stworzyć piękne relacje z ludźmi

Co zyskasz wybierając Coaching Mistrzostwa Umysłu?

W Coachingu Mistrzostwa Umysłu ang. Brain Mastery Coaching (BMC), wykorzystuję wiedzę z coachingu oraz z psychologii humanistycznej. Takie podejście pozwala mi głębiej przyjrzeć się konkretnemu dylematowi i ukierunkować coaching z Tobą w sposób, który doprowadzi Ciebie do poprawy Twojego życia, relacji i wyników biznesowych.

Twoje korzyści:

 • Rozwój umysłowy i psychologiczny
 • Głębsze zrozumienie siebie i otaczającego świata
 • Zmiana perspektywy i odwaga do wprowadzania zmian w życiu
 • Zwiększona pewność siebie i poczucie własnego kierunku
 • Przejrzystość podczas procesu decyzyjnego
 • Przestrzeń do przebudzenia, transformacji i długotrwałej zmiany
 • Namacalna i odczuwalna różnica w jakości twojego życia

Proces i metoda coachingu

 • W przeciwieństwie do psychologii i psychoterapii, które dotyczą przeszłości danej osoby, coaching koncentruje się na twojej przyszłości, na nowych możliwościach, potencjale i wzroście wydajności. Czytaj dalej.
 • Coaching w Brain Mastery Coaching składa się z sekwencji kroków, które obejmują umowę coachingową, ustalanie celów, działania coachingowe, aktywności i rozwój.
 • Podejście coachingowe odnosi się do 7 kroków, które składają się na Zasady Mistrzostwa Umysłu (ang. Brain Mastery Principles).

Proces coachingowy

Coaching to współpraca partnerska między Coachem a osobą coachowaną (klientem). Coach/Trener odpowiada za proces, strukturę sesji coachingowej, wybór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, podczas gdy klient jest odpowiedzialny za swoje działania, wyniki i ostateczne efekty swojej pracy.

Sesja coachingowa składa się z następujących kroków

Umowa coachingowa

 • Ustanowienie zasad współpracy
 • Zrozumienie Twojej potrzeby
 • Zadaj sobie pytanie: Na czym polega problem? Nad czym chciałbym pracować? Co chciałbym zmienić/poprawić?

Ustalanie celu

 • Wyznaczanie celu SMART; konkretnego (ang. Specific), mierzalnego (ang. Measurable), osiągalnego (ang. Achievable), realistycznego (ang. Realistic) i wykonalnego w danym czasie (ang. Time oriented) i skoncentrowanego na wyniku.
 • Zadaj sobie pytanie: Co jest moim konkretnym celem? Jakiego rezultatu oczekuję?

Działania coachingowe

 • Rozwijanie kreatywności. Identyfikacja przeszkód. Proces wglądu i twórczego myślenia.
 • Zadaj sobie pytanie: Co jest dla mnie ważne, jakie wartości? Co jest moim motorem do działania? Kim będę musiał się stać, aby osiągnąć swój cel?

Działania i rozwój

 • Podejmowane kroki, monitorowanie postępów, odpowiedzialność i ocena własnych wyników
 • Zadaj sobie pytanie: Co dotychczas zrobiłem? Jaki postęp osiągnąłem? Co teraz będę robił inaczej?

Zasady Mistrzostwa Umysłu (ang. Brain Mastery Principles)

W Coachingu Mistrzostwa Umysłu proces coachingowy z Tobą opieram na modelu 7 kroków do Mistrzostwa Umysłu, które pozwalają na znaczącą i transformującą zmianę w jakości Twojego życia.

7 kroków do Mistrzostwa Umysłu - Model

1. Rozumienie świata 
2. Zrozumienie siebie
3. Osobista refleksja
4. Świadomość siebie
5. Otwartość na nowość
6. Spójność i integralność
7. Nowe spojrzenie na życie

Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego kroku, kliknij link.

Kiedy znajdziemy naszą wewnętrzną siłę i nasze motywacje, zaczynamy rozumieć, jak dotrzeć do określonego miejsca docelowego. Co ważniejsze, zdajemy sobie sprawę, jak pozostać na właściwym kursie przez całe życie.

Życie jest zbyt krótkie, aby nie wykorzystywać okazji. Nie pozwól, aby życie w cieniu własnych lęków blokowało Ciebie przed sięganiem po to czego najbardziej pragniesz. Zobacz ofertę.